Odluke FZOEU o odabiru korisnika donacija

Na temelju do sada pristiglih Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju energetskog pregleda i energetskog certificiranja postojeće višestambene zgrade odobrena su sredstva donacija prema odlukama o prihvaćanju ponuda za slijedeće stambene zgrade:

 

  • A.B.Šimića 15,

  • A.B.Šimića 21,

  • J.J.Strossmayera 8,

  • Lapovačka 14, te

  • Lapovačka 16

 

Čestitke do sada odabranima !

 

 

Ujedno molimo suvlasnike navedenih stambenih zgrada za pomoć i suradnju kod prikupljanja podataka potrebnih za izračun i izdavanje energetskog certifikata. 

2019  Stanar